Breng je stem uit


Ja ik wil de nieuwsbrief en kans maken op mooie prijzen!Stemprocedure Er mag per persoon één stem uitgebracht worden. Een stem telt pas mee wanneer deze per email is bevestigd. Op het opgegeven (unieke) mailadres ontvangt de stemmer een mail met daarin een link die ter bevestiging van de stem dient te worden aangeklikt. Er vinden regelmatig controles plaats van alle stemmen ter voorkoming van onrechtmatig uitgebrachte stemmen. Dit kunnen stemmen zijn die (semi-) automatisch zijn uitgebracht of waarbij veelvuldig gebruik is gemaakt van hetzelfde ip-adres. Alleen uniek uitgebrachte stemmen tellen mee, waarbij op basis van de stemgegevens het duidelijk is dat het om de stem gaat van een uniek persoon. Daarnaast wordt ook gekeken of er sprake is van een sportieve deelname aan de verkiezing door genomineerden. De organisatie heeft het recht om bij het vermoeden van fraude of misbruik of onsportieve deelname aan de verkiezing, zonder opgaaf van redenen een genomineerde te diskwalificeren, de deelname van een genomineerde te blokkeren en/of stemmen niet mee te tellen.

OneTime